top of page

Celostno načrtovanje

  • Po ponudbi
  • Na vašem naslovu

Podrobnosti storitve

➺ Poglobljena analiza potreb, želja in omejitev lastnikov posesti. ➺ Oblikovanje vizija razvoja. ➺ Daljinska analiza posesti. ➺ Konceptualni načrt posesti. ➺ Izvedbeni načrti posameznih elementov in območij. ➺ Pisno poročilo obrazložitve konceptualnega načrta in časovnice razvoja posesti.


Pravilnik o preklicu

Če želite termin preklicati, prosimo, da nas vsaj 4 ur prej kontaktirate na naš e-naslov: info@zadruga-regrat.si


Kontakt

041 570 861

info@zadruga-regrat.si

Zadruga Regrat, Strensko, Rimske Toplice, Slovenia


bottom of page