top of page

Konceptualno načrtovanje

Idejni načrt ureditve vašega zemljišča

  • Na vašem naslovu

Podrobnosti storitve

➺ Poglobljena analiza potreb, želja, virov in omejitev lastnikov posesti. ➺ Oblikovanje vizija razvoja. ➺ Analiza posesti: podnebja, terena, gibanja vode, tal, rastja,... ➺ Konceptualni načrt posesti: cone rabe, definiranje in umestitev večjih elementov v prostor, časovnica razvoja posesti. ➺ Izdelava zemljevidov v fizični in digitalni obliki. ➺ Pisno poročilo obrazložitve konceptualnega načrta in časovnice razvoja posesti.


Za več informacij:

070617941

info@zadruga-regrat.si


bottom of page